Diplomová práca

Téma: Budovanie značky

Ako subjekt som si zvolila spoločnosť Herbex, ktorá je popredným výrobcom bylinných čajov na Slovensku. Pre mňa super voľba, pretože som sa mohla realizovať aj v maľovaní, aj v grafike. Všetky grafické výstupy Herbex sú len návrhom a výsledkom mojej záverečnej práce.

Návrhmi som chcela zachovať filozofiu firmy, ktorou je vyrábať a ponúkať čaje inšpirované prírodou. Prostredníctvom čajov poskytuje firma ľuďom prírodný liek, recept na ich zdravotné problémy a snaží sa tým zlepšiť kvalitu ich života.

Celú prácu som zamerala na mladú cieľovú skupinu a cieľovú skupinu ženy (ktorá uskutočňuje nákupy do domácnosti) a tiež na vizuálny štýl. Ústredným motívom boli bylinky, ktoré som si sama namaľovala. (Bylinky boli pripravené len na konkrétny dizajn obalu. Chcela sme s nimi firme navrhnúť, aby tento štýl realizovala aj pri tvorbe ďalších obalov cielených na mladú generáciu.)